အပူရေနံဘွိုင်လာ

 • Biomass Wood Thermal Oil Boiler

  ဇီဝလောင်စာသစ်သားအပူရေနံဘွိုင်လာ

  အပူစွမ်းအင်သုံးဘွိုင်လာသည်ဆီလွှဲခြင်းကိုအလယ်အလတ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ လောင်စာသည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဇီဝလောင်စာဖြစ်နိုင်သည်။ အလျားလိုက်အခန်းလောင်ကျွမ်းခြင်းသုံးကွိုင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွဲ့စည်းထားပြီး၎င်း၏ကိုယ်ထည်သည်ပြင်ပဆီ၊ အလယ်ဆီ၊ အတွင်းဆီနှင့်နောက်ဆီတို့ဖြစ်သည်။
 • Gas Oil Thermal Oil Boiler

  သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရေနံအပူဓာတ်ငွေ့ဘွိုင်လာ

  အပူစွမ်းအင်သုံးဘွိုင်လာသည်ဆီလွှဲခြင်းကိုအလယ်အလတ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ လောင်စာသည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဇီဝလောင်စာဖြစ်နိုင်သည်။ အလျားလိုက်အခန်းလောင်ကျွမ်းခြင်းသုံးကွိုင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွဲ့စည်းထားပြီး၎င်း၏ကိုယ်ထည်သည်ပြင်ပဆီ၊ အလယ်ဆီ၊ အတွင်းဆီနှင့်နောက်ဆီတို့ဖြစ်သည်။
 • Coal Fired Thermal Oil Boiler

  ကျောက်မီးသွေးလောင်စာအပူရေနံဘွိုင်လာ

  အပူစွမ်းအင်သုံးဘွိုင်လာသည်ဆီလွှဲခြင်းကိုအလယ်အလတ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ လောင်စာသည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဇီဝလောင်စာဖြစ်နိုင်သည်။ အလျားလိုက်အခန်းလောင်ကျွမ်းခြင်းသုံးကွိုင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွဲ့စည်းထားပြီး၎င်း၏ကိုယ်ထည်သည်ပြင်ပဆီ၊ အလယ်ဆီ၊ အတွင်းဆီနှင့်နောက်ဆီတို့ဖြစ်သည်။